ground-electricity-global

กราวด์ หรือ ground ความหมายทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า หมายถึง จุดหนึ่งในวงจรไฟฟ้า โดยใช้เป็นจุดอ้างอิงสำหรับการวัดแรงดันไฟฟ้า , ใช้เป็นเส้นทางร่วมกันของไฟฟ้าจากหลายๆ แห่ง รวมทั้งมีความหมายว่าจุดเชื่อมต่อทางกายภาพโดยตรงกับพื้นดิน สายไฟนำลงดิน ล้วนถูกกำหนดให้เป็นมาตรฐานเหมือนกันทุกประเทศทั่วโลก มีการกำหนดให้ใช้สีแน่นอนเพื่อป้องกันการนำไปใช้ในทางไม่ถูกต้อง

วงจรไฟฟ้าอาจถูกนำไปเชื่อมกับพื้นดิน ด้วยนานาเหตุผล อย่างในอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ไฟ AC ชิ้นส่วนโลหะที่ผู้ใช้สัมผัสได้ จะถูกนำไปเชื่อมต่อกับพื้นดิน เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ได้สัมผัสไฟฟ้าโดยตรง ซึ่งแน่นอนว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่ง หากเกิดเหตุฉนวนไฟฟ้าผิดพลาด การเชื่อมต่อกับพื้นดินนี้จะช่วยควบคุมกระแสไฟฟ้าสถิต สามารถรับมือผลิตภัณฑ์ติดไฟง่าย รวมทั้งอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งมีความไวต่อไฟฟ้าสถิต

ในวงจรโทรเลขหรือระบบส่งไฟฟ้าบางอย่าง พื้นแผ่นดินเองก็สามารถนำมาใช้เพื่อเป็นอีกตัวนำสายส่งวงจร โดยจะเป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเป็นอย่างสูง

หากพูดถึงวัตถุประสงค์ของการวัด ground คือ ทำหน้าที่เป็นจุดซึ่งมีค่าความดันคงที่ โดยสามารถนำไปใช้เป็นจุดอ้างอิงในการวัดแรงดัน ณ จุดใดๆ ในวงจรก็ได้ ระบบสาย ground นี้ไฟฟ้าควรจะมีกำลังในการเคลื่อนอย่างเหมาะสม สำหรับการทำหน้าที่เป็นแรงดันไฟฟ้า โดยความอ้างอิงเป็น 0 หากพูดถึงในทางด้านทฤษฎีของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ground ในทางความเป็นจริง มักเป็นแหล่งระบายประจุอันไม่มีทางสิ้นสุด โดยสามารถดูดซับไฟฟ้าได้อย่างไม่จำกัด ปราศจากการเปลี่ยนแปลง ณ จุดนั้น ในขณะเดียวกันการเชื่อมต่อกับพื้นดินตามความเป็นจริงมักจะเกิดความต้านทานขึ้น เพราะฉะนั้นแรงดันของดินซึ่งมีความใกล้เคียงกับ 0 จึงไม่อาจทำได้ เพราะแรงดันไฟฟ้าจะเกิดการกระจัดกระจายและบังเกิดผลกระทบของแรงดันดิน ซึ่งอาจเกิดการรบกวนสัญญาณต่างๆ และหากผลกระทบนั้นมีขนาดใหญ่ การรบกวนนั้นก็อาจสร้างอันตรายจากการช็อกไฟฟ้าได้

การใช้คำว่า ground เป็นเรื่องปกติในวงการเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ Electronics  ซึ่งมีการใช้ในอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบพกพา เช่น โทรศัพท์มือถือ หรือเครื่องเล่นสื่อในรถยนต์ อาจพูดว่ามี ground โดยปราศการเชื่อมต่ออันเกิดขึ้นจริงกับพื้นดินแต่อย่างใด ตามปกติแล้วจะเป็นแค่สายไฟซึ่งเป็นสื่อนำขนาดใหญ่อันต่ออยู่กับข้างใดข้างหนึ่งของแหล่งจ่ายไฟ ทำหน้าที่เป็น เส้นทางร่วมกันจากกระแสชิ้นส่วนต่างๆ หลายจุดในวงจร

แผ่น ground

แผ่น ground เป็นแผ่นที่มีลักษณะแบนมีความยืดหยุ่นใช้สำหรับอุปกรณ์อันมีความไวต่อไฟฟ้าสถิต ส่วนมากทำจากพลาสติกนำไฟฟ้า เจ้าสิ่งนี้จะช่วยทำการปลดปล่อยประจุไฟฟ้าที่ติดอยู่กับที่ แบบเดียวกับประจุคงที่ แผ่นนี้ได้รับความนิยมใช้มากสุดในการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ PC หรือรถบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิงรวมทั้งรถบรรทุกทั่วไป

One thought on “กราวด์ (ไฟฟ้า) ground

  1. Ligaz88 วิศวกรรมไฟฟ้าอาจจะดูยากเกินไป แต่การรบกวนสัญญาณ ทำให้เข้าใจได้โดยง่ายถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆเหล่านี้ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ Electronics มีความไวต่อไฟฟ้าสถิต และทำได้เองอย่างสบายๆ

Comments are closed.