ground-wire-globalservices

สายดิน คือสายเส้นที่ 3 ในสายไฟฟ้า สายดินจะเป็นสีเขียวหรือบางทีก็เขียวคละเหลือง เป็นสีมาตรฐานเหมือนกันทุกประเทศ สายเส้นนี้อาจดูเหมือนไม่มีประโยชน์อะไรเท่าไหร่ แต่ความจริงแล้วมันเป็นสายซึ่งมีความสำคัญต่อชีวิตของคนเรามาก ในสายไฟ 1 เส้นบางสายก็มีสายเล็ก อยู่ข้างในอีก 2 สาย บางทีก็มี 3 สาย โดยแต่ละสายก็มีชื่อและทำหน้าที่แตกต่างกันไป

ประโยชน์ของสายดิน

ช่วยเป็นการป้องกันไม่ให้มีคนถูกไฟฟ้าดูด ในกรณีมีอุบัติเหตุไฟฟ้าเกิดรั่วจากเครื่องใช้ไฟฟ้า เพราะกระแสไฟฟ้าซึ่งรั่วออกมาจากเครื่องใช้ไฟฟ้าจะไหลลงสู่พื้นดินทางสายดินนี่เอง เมื่อรั่วมันถูกนำลงดิน มันก็จะไม่เดินทางผ่านร่างกายของคนที่สัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้านั้น ทำให้ปลอดภัยจากการถูกไฟดูด อีกทั้งยังทำให้อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร ทำการตัดกระแสไฟฟ้าออกอย่างอัตโนมัติ

เครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิด เช่น คอมพิวเตอร์ , อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์สื่อสารอาจทำงานได้ไม่เต็มที่หรือมีอาการชำรุดได้ง่ายหากไม่ติดตั้งสายดิน

ความสำคัญของการติดตั้งสายดิน

สายดินมีไว้เพื่อป้องกันเราให้รอดพ้นจากอันตรายอันเกิดจากไฟช็อตหรือไฟรั่ว กรณีเกิดไฟช็อตหรือไฟรั่วในขณะที่เรากำลังใช้งานอุปกรณ์ชิ้นนั้นอยู่ กระแสไฟจะไหลเข้าสู่โลหะทันที และถ้าเรายังสัมผัสโลหะนั้นอยู่ แล้วไม่ได้ติดสายดินเอาไว้ด้วย กระแสไฟทั้งหมดก็จะไหลเข้าสู่ร่างกาย จนอาจทำให้เสียชีวิตได้นั่นเอง แต่ถ้ามีการติดตั้งสายดินไว้ กระแสไฟที่รั่วออกมาเหล่านั้นจะไหลผ่านเข้าไปยังสายดินแทน สายดินทำหน้าที่เหมือนกับท่อน้ำล้นของอ่างล้างหน้า คือหากเปิดน้ำจนถึงบริเวณท่อน้ำล้นแล้ว น้ำก็จะไหลออกมาโดยอัตโนมัติ น้ำจึงไม่ล้นอ่างออกมานั่นเอง ซึ่งสายดินตรงบริเวณส่วนปลายจะถูกฝังลงไว้ในดินจริงๆ โดยการรวมสายดินจากทุกจุดต่างๆ มารวมตัวกันในตู้ควบคุมไฟฟ้า จากนั้นจึงต่อสายอีกเส้นจากตู้ลงพื้นดิน ส่วนที่ถูกฝังไว้เป็นแท่งทองแดงเปลือยเปล่า มีความยาวประมาณ 6 ฟุต ซึ่งภายในดินย่อมมีความชื้นอยู่เสมอ ความต้านทานไฟฟ้าต่ำ กระแสไฟจึงไม่ไหลมาทำอันตรายต่อเรานั่นเอง

แต่อย่างไรก็ตาม ถึงจะมีการติดตั้งระบบสายดินไว้อย่างครบครันแล้ว ก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะปลอดภัยจากไฟฟ้า100% เพราะฉะนั้นการติดตั้งสายดินเป็นอีกทางเลือกที่ดีอีกทางซึ่งช่วยให้คนในครอบครัวปลอดภัยมากขึ้น แต่การดูแลตัวเองก่อนย่อมดีที่สุด เมื่อตัวเปียก หรือมือเปียกก็ไม่ควรไปจับเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือปลั๊กไฟ ต้องเช็ดมือให้แห้งสนิทก่อนทุกครั้ง การใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทย่อมดีกว่าเสมอ