electric safe

ลักษณะงานที่เสี่ยงต่ออันตรายจากไฟฟ้าแรงสูง

งานก่อสร้าง เช่น งานก่อสร้างอาคาร , ทางด่วน , งานตอกเสาเข็ม , รถเครน , สะพานลอย , ปั้นจั่น , งานซ่อมและปรับปรุงสาธารณูปโภค เป็นต้น

งานติดตั้ง เช่น งานติดตั้งป้ายโฆษณา , การทาสี , ไฟประดับ , การทำความสะอาด , เสาอากาศทีวี เป็นต้น

ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

 • ห้ามนั่งร้านค้ำใกล้สายไฟฟ้าแรงสูง ที่ไม่มีฉนวนขณะทำการก่อสร้าง หรือ ติดตั้งป้ายโฆษณา
 • ห้ามทำงานใกล้สายไฟฟ้าแรงสูงในขณะฝนตก
 • ห้ามฉีด , พ่น , เท , ราดน้ำ ใกล้สายไฟฟ้าแรงสูง
 • ห้ามสอยสิ่งใดๆ ทุกชนิดใกล้สายไฟฟ้าแรงสูง เช่น ว่าว , โดรน , ลูกโป่ง เป็นต้น
 • ห้ามจุดไฟเผาขยะ , เผาหญ้า และห้ามทำอาหารทุกชนิด เช่น การปิ้ง , ย่าง , ผัด , ทอด อันทำให้ความร้อนและควันไฟ โดยสายไฟฟ้าหรือฉนวนไฟฟ้าแรงสูง เนื่องจากมันจะทำให้ฉนวนไฟฟ้าเสื่อมสภาพ ก่อให้เกิดไฟฟ้ารั่วและเกิดไฟฟ้าลัดวงจร จนไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้าง บางครั้งอาจทำให้สายไฟฟ้าขาดด้วย
 • ห้ามจับ , ดึง , แกว่งลวดสลิงเหล็ก ซึ่งใช้ยึดโยงเสาไฟฟ้าแรงสูง เนื่องจากอาจแกว่งไปกระทบสายไฟฟ้าแรงสูง ส่งผลให้มีไฟรั่วออกมา รวมทั้งทำให้สายไฟแรงสูงขาดได้
 • ห้ามไต่,ปีนขึ้นไปบนเสาไฟฟ้าทุกชนิด
 • ห้ามยื่นส่วนใดของร่างกาย รวมทั้งการนำวัสดุใดๆ ก็ตาม เข้าใกล้สายไฟฟ้าแรงสูงตามระยะที่กำหนด
 • ห้ามติดตั้งเสาอากาศโทรทัศน์ ใกล้สายไฟฟ้าแรงสูง มันจะส่งผลทำให้สัญญาณได้ไม่ชัดเจน เนื่องจากมีสัญญาณรบกวน อีกทั้งยังอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ช่างถูกไฟฟ้าแรงสูงดูดในขณะทำการติดตั้งอีกด้วย นอกจากนี้ถ้าเกิดเสาอากาศเกิดล้มลง มาแตะสายไฟฟ้าแรงสูงด้วยลมพายุที่พัดรุนแรง จะทำเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณชำรุด อีกทั้งบุคคลภายในบ้านอาจได้รับอันตรายถึงชีวิต อีกทั้งยังทำให้มีไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างอีกด้วย
 • ผู้เป็นเจ้าของสถานที่ประกอบการ ซึ่งรับติดตั้งป้ายตามอาคารสูงรวมทั้งเป็นติดตั้งป้ายโฆษณา ขนาดใหญ่บนดาดฟ้าอาคาร หรือบริเวณถนนใกล้สายไฟฟ้าแรงสูง จำเป็นต้องใส่ใจ , ตรวจสอบ , ความแข็งแรงของโครงเหล็กซึ่งใช้ในการติดตั้งป้ายโฆษณาอย่างเป็นประจำ
 • การก่อสร้างอาคาร , บ้านเรือน , ที่พักอาศัย , การปลูกต้นไม้ ต้องให้ห่างจากสายไฟฟ้าตามระยะที่กำหนด เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ไปสัมผัสกับสายไฟไฟฟ้า
 • ควรระมัดระวังเครื่องมือกลไกลทุกชนิด ซึ่งใช้ในงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ , งานปรับปรุง , งานก่อสร้าง สาธารณูปโภคต่างๆ ที่เข้าใกล้สายไฟฟ้าเกินกว่าระยะที่กำหนด
 • ดูแลผ้าคลุมระหว่างทำการก่อสร้าง ไม่ให้ปลิวมาโดนสายไฟฟ้า
 • กิ่งไม้ที่แตะสายไฟฟ้า อาจส่งผลให้มีเหตุการณ์ไฟรั่วลงมาตามกิ่งไม้ได้ ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายทำให้ผู้ที่อยู่บนต้นไม้หรือยืนอยู่ใต้ต้นไม้ถูกไฟฟ้าดูดได้

One thought on “รู้เอาไว้ เรื่องสำคัญของความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

 1. บาคาร่า ทำให้รู้ว่างานที่เสี่ยงต่ออันตรายจากไฟฟ้าแรงสูง ด้วยความปลอดภัย ในงานก่อสร้างและงานติดตั้ง เป็นบทความที่ทำให้เข้าใจเรื่องนี้อย่างแจ่มแจ้ง

Comments are closed.