Home-electrical-circuit-global

การต่อวงจรไฟฟ้าสำหรับที่อยู่อาศัย ส่วนมากเป็นการต่อแบบที่ทำให้อุปกรณ์รวมทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละประเภท แยกอยู่กันคนละวงจร ถ้าเกิดกรณีเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดใดเสียขึ้นมา ไม่ว่าจะเพราะอะไรก็ตาม เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องอื่นก็จะยังคงใช้งานได้ตามปกติ เนื่องจากมันอยู่คนล่ะวงจรนั่นเอง

ไฟฟ้าสำหรับใช้ในบ้าน จะเป็นไฟฟ้าแบบกระแสสลับซึ่งมีความต่างศักย์จำนวน 220 V โดยการส่งไฟฟ้าเข้าไปยังบ้านจะใช้สายไฟ 2 เส้น ได้แก่

– สายกลาง หรือสาย N = มีศักย์ไฟฟ้าเป็น 0

– สายไฟ หรือสาย L = มีศักย์ไฟฟ้า 220 V

สาย L และสาย N จะทำการต่อเข้ากับแผงควบคุม ซึ่งเป็นแหล่งการแจกจ่ายพลังงานให้กับภายในบ้านอย่างเป็นระบบ บนแผงควบคุมจะต้องมีสะพานไฟอยู่ด้วยอย่างแน่นอน โดยสะพานไฟย่อยมีหน้าที่คอยแยกรวมทั้งควบคุมการส่งพลังงานไฟฟ้าไปยังวงจรตามส่วนต่างๆ ของบ้านเช่น วงจรห้องนั่งเล่น , วงจรห้องน้ำ , วงจรครัว เป็นต้น

อุปกรณ์ที่ใช้ในวงจรไฟฟ้าภายในบ้าน

เครื่องใช้ไฟฟ้า จัดเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกของชีวิตมนุษย์อย่างยิ่งยวด สามารถเปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานรูปอื่นตามความต้องการได้อย่างง่ายดาย เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้กันอยู่ตามบ้านทั่วไป เช่น เตารีด , หม้อต้มกาแฟ , หม้อหุงข้าว , พัดลม , หลอดไฟ , ไมโครเวฟ , เครื่องซักผ้า เป็นต้น

ภายในบ้านแน่นอนว่าจะต้องมีเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดต่างๆ แล้ว แต่ก็ยังจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ชิ้นสำคัญอื่นๆ อีก เช่น สายไฟ , Fuse , สวิตช์ , เต้ารับและเต้าเสียบ เป็นต้น

สายไฟ

สายไฟเป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่ง มีหน้าที่ส่งพลังงานไฟฟ้าจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง กระแสไฟฟ้าจะมีการไหลวิ่งไปตามสายไฟจนถึงเครื่องใช้ไฟนั่นเอง

สายไฟซึ่งทำมาจากสารที่มีคุณสมบัติเป็นตัวนำไฟฟ้า แปลว่ามันยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้อย่างสะดวก ได้แก่

สายไฟแรงสูง ทำจากอะลูมิเนียม เนื่องจากอะลูมิเนียม มีราคาถูก น้ำหนักเบา

สายไฟทั่วไป ทำจากทองแดง เนื่องจากทองแดงมีราคาถูกกว่าเงิน

สามารถแบ่งย่อยออกเป็นดังนี้

สายทนความร้อน มีเปลือกหุ้มเป็นฉนวนทนความร้อน เช่น สายเตารีด

สายคู่ ใช้ในอาคารบ้านเรือน

สายคู่ แบบอ่อน ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เช่น โทรทัศน์ , โทรศัพย์

สายเดี่ยว ใช้สำหรับในท่อร้อยสาย

Fuse

Fuse เป็นอุปกรณ์ขนาดจิ๋ว แต่มีหน้าที่ไม่ธรรมดาเพราะคอยป้องกันไม่ให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านเข้ามามากจนเกินไป หากมีกระแสผ่านมามากเกินความต้องการ Fuse จะทำการตัดวงจรไฟฟ้าในบ้านอย่างอัตโนมัติ โดย Fuse ทำจากโลหะผสม ใช้ตะกั่วกับดีบุกและมีบิสมัทผสมอยู่ด้วย นับเป็นโลหะจุดหลอมเหลวต่ำ มีความต้านทานสูง และมีรูปร่างแตกต่างกันไปตามลักษณะการใช้งาน เช่น Fuse หลอด , Fuse กระเบื้อง , Fuse เส้น เป็นต้น

One thought on “วงจรไฟฟ้าภายในบ้าน

  1. Ligaz88 ได้อธิบายถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในวงจรไฟฟ้าภายในบ้าน สำหรับผู้ที่อาศัยในบ้านอย่างง่ายๆ และให้ใช้งานต่างๆได้อย่างปกติควบคุมการส่งพลังงานไฟฟ้าไปยังวงจรตามส่วนต่างๆ

Comments are closed.