short-circuit-electricity

คุณทราบหรือไม่ว่า อุบัติเหตุจากไฟฟ้าดูด รวมทั้งไฟไหม้อันเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร เป็นภัยใกล้ตัวซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ถ้าคุณหากไม่รู้จักวิธีป้องกัน และวิธีใช้งานอย่างถูกต้อง การป้องกันอุบัติเหตุร้ายแรงเหล่านี้ คือ ไม่ประมาทหลังจากที่ไม่ประมาทแล้ว คุณควรปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อสร้างความปลอดภัยให้มากขึ้น เช่นกรณี

ป้องกันไฟไหม้จากไฟฟ้าลัดวงจร

 • ตรวจสอบสายไฟฟ้าให้แลดูปลอดภัยอยู่เสมอ ต้องใช้สายไฟฟ้าให้มีความเหมาะสมกับปริมาณการใช้ไฟฟ้า ไม่เดินสายไฟฟ้าใกล้ที่ร้อนๆ ไม่มีของหนักวางทับ เนื่องจากจะทำให้ฉนวนหุ้มสายไฟฟ้าขาด ทำให้ไฟฟ้ารั่วไหล เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้
 • หมั่นตรวจสอบสายไฟฟ้าภายนอกบ้าน , ภายนอกอาคาร , ใต้ฝ้า , ฝาผนัง สายไฟเหล่านี้เป็นจุดชำรุดได้ง่าย ถ้าเกิดไฟฟ้าลัดวงจรก็จะยากในการเห็น
 • อาคาร หรือบ้าน เกิดฟิวส์ขาดบ่อยๆ หรือสายไฟเปลี่ยนเป็นสีคล้ำ , ร้อนผิดปกติ , มีเสียงดังขณะใช้ไฟ ต้องรีบแจ้งให้ช่างมาตรวจซ่อม เพื่อป้องกันไฟไหม้จากไฟฟ้าลัดวงจร
 • การใช้เครื่องไฟฟ้าต่าง ๆ ก็จำเป็นต้องระมัดระวังเพราะสามารถไฟฟ้าลัดวงจรจนไฟไหม้ได้เช่นกัน วิธีแก้ คือ ไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าติดต่อกันเป็นเวลานานมากเกินไป โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีมอเตอร์ เช่น พัดลม รวมทั้ง การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทให้ความร้อน เช่น เตารีด ,  เตาไฟฟ้า , กระทะไฟฟ้า , กระติกน้ำร้อน อาจเกิดความร้อนสะสมจนก่อให้เกิดไฟไหม้ได้
 • ปลั๊กไฟ ไม่ควรเสียบค้างเป็นเวลานาน ไม่ควรเสียบปลั๊กจำนวนมากในเต้าเสียบเดียวกัน เนื่องจากจะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร อาจทำให้เกิดไฟไหม้ ควรถอดปลั๊กไฟ รวมถึงปิดสวิตช์หลังใช้งานทุกครั้ง

การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟไหม้

 • ควรติดตั้งเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติที่แผงสวิตช์ควบคุมไฟ
 • มีถังดับเพลิงเคมีติดบ้านหรืออาคาร ควรติดในที่หยิบใช้สะดวก และตรวจสอบสภาพของถังอยู่เสมอ

การป้องกันไฟฟ้าดูด

 • เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ( มอก.)
 • ไม่ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่แสดงฉลากบ่องบอกเรื่องคุณภาพอย่างชัดเจน อาจทำให้เกิดอันตรายจากการใช้งานได้
 • ห้ามนำเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในสภาพชำรุดมาใช้งานเด็ดขาด
 • เครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่นอกบ้าน ควรมีฝาครอบปิดอย่างมิดชิดปลอดภัย
 • น้ำ เป็นสื่อนำไฟฟ้าชั้นเยี่ยม ถ้ามีกระแสไฟฟ้ารั่ว จะเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าดูดได้มาก ห้ามใช้และสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะตัวเปียกหรือยืนอยู่บนพื้นที่เปียก
 • ศึกษาการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าจากคู่มืออย่างละเอียด รวมทั้งปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
 • ถ้าไม่มีความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า อย่าซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยตนเองอย่างเด็ดขาด
 • ควรใช้ฝาครอบปลั๊กไฟ ในบ้านที่มีเด็กเล็ก เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กแหย่นิ้วเข้าไปเล่น จนถูกไฟฟ้าดูด

One thought on “ระวังภัยใกล้ตัวจากอันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจรให้ดี

 1. เว็บบาคาร่าออนไลน์ สอนถึงการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟไหม้ การป้องกันไฟฟ้าดูด และ ป้องกันไฟไหม้จากไฟฟ้าลัดวงจร ให้เข้าใจได้ง่ายๆ และ แจ่มแจ้งจนถูกไฟฟ้าดูด

Comments are closed.