เกี่ยวกับ Global Services (Puerto Rico)

ชื่อบริษัท : GLOBAL SERVICES PUERTO RICO INC

ก่อตั้งเมื่อปี : 1997

สถานที่อยู่ : ถนน Centro Internacional De Mercadeo Torre 1 Suite 404 – เมือง Guaynabo – รัฐ Puerto Rico – รหัสไปรษณีย์ 00968-0000

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : Eliseo Acosta

Location Type : Single Location